All posts by hilde_r45mhbpc

Unormale lyder fra ovnen

Ovnen vil ved normal drift avgi noe støy (vifte og matemotor) når den er tent. Dette er helt normalt og nødvendig for å produsere varme.

Men vi har hatt noen tilfeller av at matemotoren ryker (tidlig utgave).

Når matemotoren feiler vil:

Ovnen slukke – pelletsen kommer ikke frem.
En skjærende/gnissende lyd fra matemotoren.
Feilkode som tilsier at ovnen er tom for pellets.
Løsningen vil være å ringe oss, så bytter vi motoren.

Feilmeldinger

I brukerveiledningen finnes en liste over feilmeldingene og en forklaring hva disse er.

Unntaket: HoFF (H2O OFF)

Denne feilkoden kan kun komme på Ecologica Ido ovnen (med vann). Problemet er da at vanntempraturen har steget mer enn 5 grader over innstilt verdi. Ovnen vil slutte å brenne automatisk, men sirkulasjonspumpen vil fortsette å gå. Ovnen starter selv når vanntempraturen er under innstilt verdi. Denne «feilkoden» trenger man ikke gjøre noe med siden ovnen ordner opp selv.

Ovnen slukker under drift

MULIG ÅRSAK

LØSNING

Ovnen full av aske

Rengjør inne i brennkammeret. Dette gjøres hver uke.
For stor pelletsmating Dette gjør at ovnen blir for varm (over 259 grader C). Tempraturen kan sjekkes ved å trykke en gang på «5», og holde «3» inne. Mens «3» holdes inne kan tempratur (c) og trykk (d) i røkrøret avleses. Se: -Endring av pelletsmating (forbruk pr. time).  
For lav pelletsmating Øk mateprosenten. Ovnen brenner ut og slukker. Kan få feilkode «No Pell», brennkammeret vil fylle seg opp og renne over etter at flammene er borte. Tøm brennkammeret for pellets, start ovnen og justèr mating. Se: -Endring av pelletsmating (forbruk pr. time).
Tom for pellets Fyll opp… Det kan kreve mer enn en oppstart for at ovnen skal brenne som normalt etter at den er kjørt tom.
Dårlig pelletskvalitet Vi selger kun pellets av beste kvalitet, men det finnes en god del dårlig pellets å få kjøpt. Bla noen typer som inneholder endel lim. Dette tetter kanalene i ovnen, slik at den kveles.

Løs flis i pellets

Noen pellets inneholder mye løs flis. Dette vil, over tid, legge seg i bunn av tanken der mateskruen henter pellets fra. Ta ut all pellets i tanken, støvsug opp all flis som måtte ligge i bunn. Fyll deretter opp med ny pellets. Mateskruen bruker opptil 30 min for å bringe ett pelletskorn fra tanken til brennkammeret, slik at det vil komme en god del flis den første halvtimen. 

Havarert matemotor

Se: Unormale lyder
Åpen dør

Ovnen fungerer ved at røykgassen suges ut av brennkammeret. Døren må derfor være lukket. Hvis døren er åpen i mer enn 30 sek, vil ovnen slukke automatisk som en sikkerhet.

Lavt vanntrykk (gjelder kun Idro) Vanntrykket i systemet må være mellom to fastsatte verdier. Sjekk brukerveilledningen for informasjon.

Ovnen starter ikke

Hvis ovnen ikke starter automatisk, er det noen punkter som enkelt kan sjekkes for å raskt få varmen tilbake.

FEIL       

UTBEDRING

Er det pellets i tanken?  

-Joda, den kan gå tom. Ofte fortere enn ønsket.

Har ovnen gått tom, men blitt fylt opp igjen?

-Trykk start og la den prøve og tenne opp. Hvis dette mislykkes; tøm brennkammeret, og  prøv igjen.

Har det vært strømstans?

Normalt går dette bra av seg selv. Hvis ikke; trykk på ON/OFF til den begynner å tenne opp igjen.

Er ovnen full av aske?

En ovn full av aske brenner dårlig. Det anbefales å rense den hver uke.

Er pelletsmatingen justert mye?

Sett mateverdien tilbake til utgangspunktet, og prøv igjen. Juster mateprosenten mens   ovnen brenner.

Er luftrøret på baksiden av ovnen åpent?

Lite rør ca 50 mm i diameter bak på ovnen. Suger inn luft til forbrenningen, og kan tette seg ved mye støv eller poser o.l. For å fjerne støv bruk støvsuger når ovnen ikke er varm.

Er røykrøret blokkert?

Sjekk feieluke/røykrør.

Er glassdøren lukket?

Ovnen er avhengig av at glassdøren er lukket. Døren kan kun være oppe i 30 sekunder får ovnen slukkes.

Endring av pelletsmating (forbruk pr. time).

Matingen (forbruket) av pellets kan enkelt endres for å gjøre forbrenningen bedre. Matingen endres i prosent (%) i forhold til innstilt verdi på hovedkortet. Uansett hvor man er i menyen på ovnen, kan tast nr. 1 (ON/OFF) trykkes for å komme tilbake til utgangspunktet. For å komme inn på programmet brukes tastene 3-5-4  under følgende prosedyre:

1. Trykk inn tast nr. 3, og hold den inne.
2. Trykk inn tast nr. 5, og hold den inne.
3. Trykk inn tast nr. 4, og slipp alle deretter samtidig.

På displayet skal det da vises en A i øverste/venstre vindu, mens det vises en tallverdi i det andre vinduet. Tallverdien er pelletsmatingen i prosent, og gjelder for alle effekttrinnene under ett. Justèr verdien opp eller ned for å endre, deretter trykkes tast nr .1 (ON/OFF) en gang for å komme ut av programmet

Snøfresere

Bruk alltid en syntetisk motorolje 5W40 (olje med gode kuldeegenskaper). Dersom du benytter vanlig mineralolje, er det stor fare for at den ikke får smøring ved oppstart og motoren kan ta skade.

Vi Anbefaler Aspen 4 på alle fire taktsmotorer da denne har overlegen lagringskapasitet sammenlignet med 95 oktan Blyfri

Snøfresere går normalt på 95 oktan blyfri bensin.

Fyll på ny bensin. Bensin som har stått fra året før er ikke bra. Bensin er ferskvare og bør ikke være eldre enn 3 måneder. Pass på å ha brytebolter på lager. Bruk kun originale bolter, noe annet kan bli en kostbar reparasjon. Lad batteriet før bortsetting og vedlikeholdslad det hver 6. måned.

Motorsager

Ikke forsøk å «spare penger» ved å benytte noe annet enn kjedeolje på kjedet. Vi har til og med opplevd å få inn sager til reparasjon, hvor det tydeligvis er benyttet brukt motorolje (!) som kjedeolje. Foruten at det blir et skikkelig svineri, er ikke dette særlig klokt. Kun kjedeolje har egenskapene som gjør at den holder seg til kjedet ved de høye hastighetene vi snakker om her. En vil, ved bruk av annen type olje, kunne oppleve dramatisk øket oljeforbruk og at oljetanken går tom før bensintanken. Da kan det oppstå varmgang i kjede/sverd og videre overbelastning av motoren.

Vi anbefaler sterkt at man benytter ferdigblandet bensin med syntetisk totaktsolje (Aspen 2T). Denne kommer i hendige kanner på 5l, eller større forpakninger på 25l eller 200l. Fordelene er bl.a. at motoren går renere og at bensinen kan oppbevares i svært lang tid, uten at den vil ta skade av lagringen. Med «selvblandet» bensin må en passe på riktig blandingsforhold, at olje og bensin er nøye blandet og den tåler heller ikke særlig lagring.

Verkstedbesøk

Vi har som kjent eget verksted med et rikholdig utvalg av reservedeler. Foruten at vi kjenner godt til merkene og modellene vi selv fører, prøver vi også å hjelpe når det dukker opp andre produkter med problemer. Vi kan også (spesielt i stille perioder) være behjelpelige med enklere mekaniske arbeider.

Dersom du likevel vet at en maskin trenger ettersyn eller reparasjon er det en klar fordel for alle parter at vi får den inn i de stillere delene av året. Erfaringsmessig er februar-april de beste periodene for dette, slik at vi raskt kan ta fatt på din maskin og at du unngår ventetid. Vi er gjerne behjelpelige med henting/bringing av snøfresere, gressklippere ol.

Pelletsovner

Her finner du tips og hjelp til innstilling og bruk av din Exstraflame pelletsovn.

Innstillingen er lik på alle de forskjellige typene. Det eneste som skiller ovnene fra hverandre er plassering av knapper, og verdiene på tallene.

Du kan enkelt utføre justeringer selv, men vi kommer gjerne og hjelper deg om ønskelig uavhengig om den er kjøpt her eller ikke.

Trykk på linken som passer best:

Gressklippere

Rengjør alltid gressklipperen i «klippepannen» (det er hele den nedre delen av klipperen hvor kniven roterer) etter bruk. På de aller fleste modeller er det best å gjøre dette med en vannslange, som du spyler pannen ren med. For å komme til under pannen, vipper du opp klipperen.

NB! Vipp alltid klipperen slik at tennpluggen peker opp! Hvis ikke vil du få startproblemer, det kan ryke mye og du risikerer å kjøre motoren med for lite olje.

Vanlige gressklippere nøyer seg med 95 oktan blyfri bensin. Motorer uten katalysator tar ikke skade av hverken blybensin eller høyere oktan, men det er ikke nødvendig.