Miljødrivstoff/Diesel/Fyringsolje

Med eget tankanlegg og flere tankbiler levérer vi produkter til oppvarming, skog- og landbruk, byggeplasser, industri og transportbransjen.Kontakt oss for oppdaterte priser og kvaliteter.Utkjøring av fyringsolje

 • « Tilbake til oversikt
 • Preem HVO Diesel 100.

 • Basert på volum

 • Preem HVO Diesel 100. Image
 • Er en ny miljøvelig diesel som er produsert på slakteriavfall Denne dieselen er 100% fornybar og reduserer utslippet av fossile veksthusgasser med 88% sammenlignet med biler som bruker fossil diesel.

  Produktblad

 • Vår pris

 • « Tilbake til oversikt
 • Preem HVO Diesel 100.

 • Basert på volum

 • Preem HVO Diesel 100. Image
 • Er en ny miljøvelig diesel som er produsert på slakteriavfall Denne dieselen er 100% fornybar og reduserer utslippet av fossile veksthusgasser med 88% sammenlignet med biler som bruker fossil diesel.

  Produktblad

 • Vår pris